CLAES VENTILATIE

Materialen

HVAC luchtkanalen.  Materiaal voor productie: Staal Galva DX51D+Z275 MACE
Plaatsen en productie van ronde en rechthoekige HVAC kanalen
Offerte op aanvraag op basis

van lastenboek, plan en meetstaat.